Opći uvjeti EMERGENSEA članstva

Opći uvjeti EMERGENSEA članstva

OPĆI UVJETI

Članak 1. Predmet i opseg članstva 

1.1. Ovim Općim uvjetima uređuju se odnosi između EMERGENSEA mreže ugovornih partnera (u daljnjem tekstu ES) kao organizatora članskih pogodnosti pomoći na moru te članova ES-a (u daljnjem tekstu Član) kao korisnika članskih pogodnosti.

 

1.2. Član ES-a može biti fizička osoba, samo za Charter Pass i Skiper PRO paketet pogodnosti, dok je u svim ostalim slučajevima član plovilo čiji je vlasnik fizička ili pravna osoba.

 

1.3. Član ES prihvaća u cijelosti odredbe ovih općih uvjeta i daje suglasnost za prikupljanje, obradu i korištenje osobnih podataka kao i za razmjenu istih s ugovornim partnerima, ako je to potrebno radi obavljanja poslova ES-a i njegovih ugovornih partnera. ES se obvezuje podatke čuvati i dijeliti isključivo uz privolu vlasnika podataka, a koji služe za obavljanje djelatnosti pomoći na moru.

 

1.4. ES članstvo i paket pogodnosti koji je definiran općim uvjetima članstva budući član plaća u cijelosti (uračunavajući ostvarene popuste), a članstvo se aktivira 24 sata nakon uplate.

 

1.5. ES je dužan članu u roku 10 dana od primitka uplate izdati ES člansku iskaznicu s naznakom modela članstva (paketa besplatnih usluga), osim u slučaju kupnje CHARTER Pass paketa. Trajanje paketa pogodnosti opisanih u daljnjem tekstu ove klauzule raspoložive su budućem članu isključivo ako su vezane uz plovilo za koje je zatraženo članstvo u prijavnici bez obzira tko plovilom upravlja, odnosno za skipera kao člana u paketu Charter Pass.

 

1.6. Polica ES članstva važeća je godinu dana od datuma aktivacije i nije prenosiva na drugo plovilo (ili osobe) osim uz pismeni pristanak ES-a.

 

1.7. ES mreža dežura i radi 24/7 od 01. Travnja do 01. Studenog tekuće godine (24 sata na dan) dok unutar zimskog razdoblja radi od 09:00 do 16:00 pozivom na broj 0996 112 112.

 

Članak 2. Modeli članstva

2.1. START Paket - je paket članarina za plovila do 24 metra bez obzira na namjenu (osobna ili gospodarska)

 

2.2. STANDARD Paket*  - je članarina za vlasnička (privatna) plovila koji služe za osobne namjene zabave, sporta i rekreacije. Prema veličini se dijele u nekoliko paketa:


 • SMALL (do 8 metara preko svega)
 • MEDIUM (8 do 10 metara preko svega)
 • LARGE (10 do 12 metara preko svega)
 • X Large (12-15) metara preko svega)
 • XX Large  (15-20 metara preko svega)

2.3. CHARTER Pass.....Član je skiper na iznajmljenom plovilu za trajanje od 7 dana

 

2.4. PROMO Pass......Voucheri koje su za svoje potrebe zakupile marine ili brodski servisi, a koje služe u promotivne svrhe. 

*Ukoliko je predmetno plovilo-član katamaranskog trupa (dvotrupac), dužina preko svega računa se za 1 i ½ dužine trupa (Npr. katamaran od 10 metara, kod izračuna za naplatu članarine, računa se kao plovilo dužine 15 metara).

Članak 3. Pogodnosti članstva i područje pokrivenosti

3.1. START Paket

 

Aktivacijom članstva START član ostvaruje pravo popusta na sve intervencije tijekom trajanja članstva, a prema važećem ES cjeniku države u kojoj plovi. Područje pokrivenosti je teritorijalno more svih država pokrivenih ES mrežom ovisno o zakonskim regulativama pojedine članice. Popust na ES usluge u RH, SLO i MNE iznosi 30% te ES Malta 15%.

 

3.2. STANDARD / CHARTER PASS / SKIPPER PRO*

 

Aktivacijom bilo kojeg navedenog modela članstva član ostvaruje jednokratno pravo na jednu od dolje navedenih (članak 3 - točka 3.3.) besplatnih usluga pomoći na moru.

*Standard i Charter pass pokriće vrijedi isključivo za teritorijalno more RH, SLO i MNE.

 

3.3. Besplatna usluga: Vrijedi za sve modele članarina izuzev START članarine (30%). Dolazak na poziciju plovila besplatan je do 10 NM od najbliže ES baze. Besplatne usluge uključuju: 

 • Tegalj do najbliže luke ili do 10 NM
 • Eskort plovila do 10NM
 • Uvođenje plovila u marinu na vez
 • Lakše odsukavanje
 • Ronjenje do 30min / 30 metara dubine
 • Dostava goriva i/ili dijelova (gorivo i/ili dijelove dodatno plaća član)
 • Transfer do 2 putnika (više od 2 putnika naplaćuje se 10 EUR po putniku

3.4. Bilo koju od navedenih pogodnosti iz stavka 3.3. ovog članka, član ES-a koristi jednokratno u navedenom opsegu pokrića, a sve ostale usluge koje nisu ugovorene u ovom članku ili su u opsegu veće od ovdje navedenih, snositi će samostalno ES član. Višak usluge (razlika između pružene usluge i članskih uvjeta) naplaćuje se po cjeniku umanjenom za 30%.

PRIMJER: Ako je tegalj od 20 Nm, član plaća samostalno samo razliku od 10 Nm, jer je 10 Nm već uključeno u paket besplatne pogodnosti) a koja se obračunava po Članskom cjeniku.*

*Članski cjenik podrazumijeva službeni ES cjenik umanjen za 30% ili usmeni dogovor u specifičnim slučajevima gdje cijena može biti još niža.

 

3.5. Svaka sljedeća usluga koju član zatreba u toku trajanja članstva obračunati će se u punom opsegu ali po Članskom cjeniku*.

 

3.6. Članovi ES mreže imaju pravo na osnovi svog članstva koristiti popuste i promocije kod ES partnera navedenih na web stranici www.emergensea.net.

Članak 4.Promjena vlasništva

4.1. Ukoliko tijekom trajanja ES članstva dođe do promjene vlasnika plovila (plovilo je član), sva prava iz ove klauzule odnose se i na novog vlasnika do isteka važenja police.

 

4.2. Ukoliko vlasnik promijeni  plovilo ne može prenositi članstvo ES na novo plovilo i to istekom 24 sata nakon prelaska vlasništva na novu osobu izuzev ukoliko se stari vlasnik i ES prethodno ne usuglase da se prava prenesu na novo plovilo.

 

4.3. Ako ES član proda predmetno plovilo ili iz bilo kojeg razloga nije u mogućnosti koristiti paket pogodnosti ES, a nije koristio pogodnost iz ove klauzule, istu više ne može koristiti kao skiper na drugom plovilu osim u slučajevima prethodnog dogovora sa ES mrežom.

Članak 5. Pružanje pomoći i korištenje pogodnosti 

5.1. ES nije služba Traganje i Spašavanje niti služba 112 već pomoć na moru koja funkcionira na komercijalnim osnovama. U slučaju poziva u pogibelji ili spoznaje o postojanju pogibelji, ES će odmah obavijestiti Traganje i Spašavanje te ostale relevantne službe i postupiti prema uputama tih službi, a u ime svojih članova. ES će zatražiti dozvolu da i sam sudjeluje u intervenciji uz koordinaciju Traganja i Spašavanja.

 

5.2. Pomoć na moru ES članovi dobivaju pozivom na dežurni broj mobitela koji je u pogonu 24/7: 0996 112 112. U slučaju trenutnog zauzeća poziv za pomoć na moru možete uputiti i na info ES broj 098 306 609 unutar navedenih termina.

 

5.3. ES plovila nastojati će na mjesto intervencije stići u najkraćem mogućem roku, a članovi ES mreže imaju prednost pred ostalim pozivima.

 

5.4. Vremenski uvjeti limitirajući su faktor za isplovljenje na intervencije pa ES neće isploviti na intervenciju ukoliko procjeni da će tim činom ugroziti vlastite živote ili plovila. ES će u takvim situacijama obavijestiti Traganje i Spašavanje te lučke vlasti i postupiti po njihovim uputama.

 

5.5. Tijekom intervencije ES ne preuzima odgovornost za osobe na plovilu već je za njih odgovoran skiper ili član posade zatečen na plovilu. Ukoliko plovilo nema zapovjednika ES će o istom obavijestiti nadležne službe Traganja i Spašavanja te postupiti po njihovim uputama.

 

5.6. ES član je dužan poštivati uvjete poslovanja ES mreže i postupati prema uputama ES operatera sve do dolaska interventnog plovila na mjesto intervencije.

 

5.7. ES mreža će za svaku intervenciju, za koju ocijeni potrebnom, sastaviti obrazac o izvršenoj intervenciji koju ES član treba potpisati na licu mjesta. Takav obrazac zove se Izvještaj sa intervencije, a potpisuju ga skiper na plovilu i skiper na interventnom plovilu.

 

5.8. Ne postoji obveza nadoknade troškova po bilo kojoj osnovi ukoliko član ES koristi usluge pomoći na moru izvan mreže ES ugovornih partnera. Za takve intervencije Član je dužan sam platiti zatražene usluge trećoj strani.

 

5.9. Ovi opći uvjeti ES članstva počinju se primjenjivati od 01.04.2023. do sljedeće izmjene. 

Članak 6. Povrat novca ili zamjena 

6.1. Na pisani zahtjev za povrat novca ili zamjenu (u roku od 30 dana od uplate članarine) Alimar Skiper Sistemi d.o.o. će izvršiti povrat sredstava na račun Registriranog Korisnika ili zamjenu robe u roku 14 dana od zaprimanja zahtjeva za povrat. 

Članak 7. Nadležnost suda 

7.1 U slučaju spora koji može proizaći iz ovih općih uvjeta nadležan je sud u Zadru. 
Vaš EMERGENSEA tim

Ova internet stranica koristi kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Saznaj više