Nautička Osiguranja koja preporučuje EmergenSea Help su ona koja su se u 17 godina iskustva i rada mreže pokazala pouzdana te ona koja razumiju probleme nautičara.

ES mreža ulaže stalne napore kako bi dolazak na lice mjesta skratila na trajanje Zlatnog sata. Radi objektivnih okolnosti ponekad je taj termin prekoračen, o ćemu ćete biti obavješteni od operatera

Nakon iskorištenog bonusa član ima pravo popusta od 30% na cjenik ES mreže. Slijedeća opcija je odmah nakon iskorištenog bonusa ponovno uplatiti članarinu. Za popuste kod ponovnog učlanjenja nazovite 098 306 609.

Zbog kompleksnosti izvođenja servisa na moru plovila se obićno tegle do prvog servisa. ES mreža ima niz dogovora I ugovora sa raznim nautičkim servisima pa se za vrijeme trajanja teglja najčešće dogovore sve usluge koje trebaju klijentu kako bi se skratilo vrijeme čekanja I gubitka dana godišnjeg odmora.

Član je brod. Na ovaj način svatko ko se nađe kao skiper na plovilu ima pravo iskoristiti besplatne pogodnosti članstva!

Sve članarine se aktiviraju 24 sata nakon uplate i traju godinu dana.

STANDARD članarina odnosi se na brodove do 25 metara I traje godinu dana
CHARTER Pass članarina namjenjena je klijentima na unajmljenim plovilima I traje 7-14 dana
Prava na besplatnu članarinu su jednaka u oba slučaja.

21 baza mreže pomoći na moru EmergenSea garantira brzi dolazak na lice mjesta. Cilj je stići na lice mjesta unutar zlatnog sata.

Ukoliko vam se kvar na motoru dogodi usred lučice u kojoj nema servisera za motor ili je kvar težeg karaktera, član ima pravo na besplatnih 10 NM teglja, a ukoliko udaljenost premašuje 10 NM primjenjuje se cjenik ES uz 30% popusta.

Usluge pomoći na moru jednake su za članove I nečlanove, a one mogu biti širokog spektra što ovisi o procjeni pozivatelja.

Hrvatska mreža pomoći na moru zaprima hitne pozive i pruža savjete i informacije na više jezika.

Učlanjenjem u EmergenSea mrežu pomoći na moru svi članovi dobivaju besplatnu pomoć prema
Općim uvjetima članstva te niz drugih pogodnosti

EmergenSea mreža pomoći na moru ima za cilj pružiti pravovremenu asistenciju svima koji se nađu u nevolji na moru. EmergenSea mreža primarno se bavi spašavanjem imovine odnosno plovila.

This website uses cookies for better user experience and functionality. Learn more