Čime se bavi EmergenSea HELP

Čime se bavi EmergenSea HELP

Ciljevi EmergenSea mreže

EmergenSea mreža pomoći na moru ima za cilj pružiti pravovremenu asistenciju svima koji se nađu u nevolji na moru. Iako sudjeluje u Traganju I Spašavanju u koordinaciji sa MRCC-om, EmergenSea mreža primarno se bavi spašavanjem imovine odnosno plovila.

This website uses cookies for better user experience and functionality. Learn more