24/7

+385 996 112 112

Splošna navodila EMERGENSEA članstvo in brezplačni paket ugodnosti

Splošna navodila EMERGENSEA članstvo in brezplačni paket ugodnosti

 

 

 

 

SPLOŠNI POGOJI ČLANSTVA

 

Člen 1.

Predmet in trajanje

 

1 S splošnimi navodili se dogovorijo pogodbene obveznosti med EMERGENSEA mrežo partnerjev (v nadaljevanju ES) kot organizatorjem članskih ugodnosti asistence na morju in med člani ES (v nadaljevanju član) kot koristniki članskih obveznosti.

 

2 Član ES je lahko fizična ali pravna oseba, ne glede na prebivališče in državljanstvo.

 

3. Član ES v celoti sprejema splošna navodila in daje soglasje za zbiranje, obdelavo, izmenjavo in koriščenje osebnih podatkov med ES in mrežo partnerjev za potrebe delovanja ES in njegovih poslovnih partnerjev.

4. ES članstvo in paket ugodnosti, ki je definiran v splošnih pogojih članstva, bodoči član plača v celoti (to vključuje pridobljene popuste). Članstvo se aktivira 24 ur po prejetem plačilu.

5. ES je članu dolžan v roku 10 dni od prejetja plačila izdati ES člansko izkaznico, na kateri je razvidna oblika članstva, razen v primeru nakupa CHARTER Pass paketa. Ugodnosti začas trajanja paketa, opisane v nadaljnem tekstu te klavzule, so bodočem članu na voljo izključno, če so vezane na plovilo, za katerega je zahtevano članstvo, ne glede na to, kdo s plovilom upravlja; razen za skiper člana v programu članarine za skipperje.

6. Polica ES članstva velja tekoče leto in ni prenosljiva na drugo plovilo, razen v primeru pismenega privoljenja ES-a.

7. ES mreža dežura in obratuje od velike noči do 1. novembra 24 ur na dan, v zimskem obdobju pa obratuje od 9.00 do 16.00 ure s klicem na številko  0996 112 112.

 

 

 

Člen 2

Oblike članstva

1.START paket.........članarina za lastniška plovila do 24m, ne glede na to, ali so osebna ali gospodarska.

2. STANDARD PAKET…….članarina za lastniška plovila za osebne namene. Po kategorijah dolžine plovila se deli na Small, Medium, Large, XL i XXL.

3. GOLD…….članarina za lastniška plovila za osebne namene. Po kategorijah dolžine plovila se deli na Small, Medium, Large, XL, XXL i Oversize.

4. CHARTER Pass.....Član je skiper na najetem plovilu za dobo 7 dni. 

5. SKIPER Pro........Član je profesionalni skiper na plovilih do 15m

   Pomembno: V kolikor gre za katamaran (dvotrupni), se celotna dolžina računa kot 1 in ½ dolžine trupa (npr. katamaran dolžine 10 metrov se računa  kot plovilo dolžine 15 metrov).

 

Člen 3. 

Ugodnosti članstva in področje pokritja

1. START

Z aktivacijo članstva START si član zagotovi tekom trajanja članstva pravico do popusta na vse intervencije po veljavnem ceniku za državo, v kateri pluje. Področje pokritja je teritorialno morje vseh držav, pokritih z mrežo ES, odvisno od zakonskih regulativ posamezne članice. Popust na storitve ES RH, SLO i MNE znaša 30%, na storitve ES Malta pa 15%.


2.  STANDARD /  CHARTER PASS / GOLD / SKIPER PRO  

Z aktivacijo kateregakoli od navedenih modelov članstva si član zagotovi enkratno pravico do ene od spodaj navedenih brezplačnih storitev pomoči na morju.

Standard / Charter pass in Skiper Pro pokritje velja za teritorij RH, SLO in MNE.

Pokritje GOLD paketa velja za celotno ES mrežo.


3.  Brezplačna storitev:  ( za vse oblike članstva z izvzemom START članarine)

10 NM prihoda do pozicije plovila in ena od navedenih uslug:

-          Vleka do 10 NM

-          Eskort (spremstvo) plovila do 10NM

-          Uvajanje plovila v marino na vez

-          Reševanje lažje nasedlosti plovila

-          Potapljanje do 30min

-          Dostava goriva in/ali delov (gorivo in/ali dele član dodatno plača)

-          Transfer do 2 putnikov

 

4.    Katerokoli od navedenih ugodnosti iz tretjega stavka tega člena član ES koristi enkrat v navedenem obsegu pokritja. Vse ostale usluge, ki niso predmet pogodbe v tem členu ali so v večjem obsegu od zgoraj navedenih, bo član ES nosil samostojno, in sicer:

- V polni ceni po ceniku za člane, v kolikor gre za usluge, ki niso tukaj navedene, ali
-  V razliki, ki jo pokriva in prave cene usluge (npr. če gre za vleko na oddaljenosti 20 Nm, član samostojno plača razliko za 10 NM, saj je 10NM že vključeno v paketu ugodnosti),ki se obračunava po ceniku za člane. Članski cenik se razume kot operativni ES cenik, zmanjšan za 30% cene ali dogovor o specifičnih primerih.

5. Vsaka naslednja usluga, ki bi jo član potreboval v roku trajanja članstva, se obračuna v polnem obsegu po ceniku za člane.

6.   Člani ES mreže imajo na osnovi svojega članstva pravice do koriščenja popustov pri ES partnerjih, navedenih na spletni strani www.emergensea.net.

 

Člen 4.

Menjava lastništva

1. V kolikor tekom trajanja ES članstva pride do zamenjave lastnika plovila, pravice iz te klavzule prenehajo veljati v roku 24 ur po prenosu lastništva na novo osebo, v kolikor se stari lastnik (član) in ES ne dogovorijo, da se pravica prenese na novega lastnika ali novo plovilo.

2. Če član ES plovilo, ki je predmet pogodbe, proda ali iz katerega koli razloga nima možnosti koristiti paketa ugodnosti ES, a še ni koristil ugodnosti iz te klavzule, istega paketa ne more koristiti kot skiper na drugem plovilu, razen v primeru predhodnega dogovora z mrežo ES. 

 

Člen 5. 

Pomoč in koriščenje ugodnosti

1. ES ni storitev Iskanje in Reševanje, niti ni 112 storitev, temveč je pomoč na morju, ki deluje na komercialni osnovi. V primeru klica v sili ali spoznanja, da gre za klic v sili, bo ES nemudoma obvestila Reševalno službo ali ostale povezane relevantne službe. ES bo v imenu svojih članov postopala po navodilih služb za reševanje.

2. Člani ES pomoč na morju dobijo s klicem na številko mobilnega telefona (00385) 996 112 112. V primeru, da je linija za klic na pomoč na morju zasedena, lahko pokličete tudi na info številko ES (00385) 98 306 609 znotraj navedenih terminov.

3. Plovilo ES bo na interventno mesto prispelo v najkrajšem možnem času. Člani ES mreže imajo prednost pred ostalimi klici.

4. Vremenski pogoji so faktor, ki limitira izplovbo plovila ES. Plovilo ES ne bo izplulo na intervencijo ES v primeru, če bi plovba ogrozila plovilo ali življenja. V takih primerih ES obvesti Reševalno službo in postopa po njihovih navodilih.

5. Tekom intervencije ES ne prevzema odgovornosti za osebe in predmete na plovilu, temveč je za njih odgovoren skiper ali član posadke na plovilu. V kolikor plovilo nima poveljnika, bo ES o tem obvestila pristojne službe.

6. ES član je dolžan spoštovati pogoje poslovanja ES mreže in postopati po navodilih ES operaterja vse do prihoda intervencijskega plovila na mesto intervencije.

7. ES mreža bo za vsako intervencijo, za katero bo presodila, da je potrebna, sestavila obrazec o izvršeni intervenciji, ki jo mora član ES podpisati na licu mesta.

8. Ne obstaja obveznost povračila stroškov po kakršnikoli osnovi, v kolikor bi član ES koristil usluge pomoči na morju izven mreže ES pogodbenih partnerjev. Za takšne intervencije je član dolžan sam plačati naročene usluge tretji strani.

9.  Splošni pogoji ES članstva veljajo od 01.04.2016 naprej.

10. V primeru spora, ki bi lahko rezultiral iz splošnih pogojev ES članstva, je pristojno splošno sodišče v Zadru.

 

  Člen 6.


Vračilo denarja ali zamenjava

 1.  Na pisni zahtevek za vračilo ali zamenjavo bo podjetje Alimar Skiper Sistemi d.o.o.izvršilo povrnitev sredstev na račun registriranega uporabnika ali opravilo menjavo blaga v roku 14 dni od prejetja zahtevka.  

 

 

Vaš EMERGENSEA tim

 

Hrvaška mreža pomoći na morju

Hrvaška mreža pomoći na morju<br>
EMERGENSEA* iniciativa, ki jo je začelo podjetje Alimar Skiper Sistemi d.o.o. iz Hrvaške in od leta 2012 dalje podpira tudi podjetje Seassist Srl. Italia, je na ...

Kaj nam je na morju prinesel vstop v schengensko območje?

Kaj nam je na morju prinesel vstop v schengensko območje?
Obveznih policijskih pregledov za jahte, jadrnice, gliserje ali druga plovila ni več! ...

Ugodnosti članstva

Ugodnosti članstva
Izvedite več o ugodnostih članstva ...

Kako postati del ekipe EMERGENSEA?

Kako postati del ekipe EMERGENSEA?
Se želite pridružiti mreži ES? Za vse tiste, ki ste zaljubljeni v morje in jadranje ter imate strast do pomoči na morju, bo ES z veseljem sprejel v svojo ekipo. ...

Najboljše navtično zavarovanje?

Najboljše navtično zavarovanje?
Najboljše zavarovanje ni najcenejše, ampak tisto, ki razume težave navtikov in pravično poravna nastalo škodo ob takem dogodku... ...

Croatia Osiguranje in EmergenSea

Croatia Osiguranje in EmergenSea
EmergenSea in Croatia osiguranje sta logična povezava dveh podjetij, povezanih z morjem in varnostjo na morju. Strateško partnerstvo, ki je nastalo okoli skupni ...

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Za nastavak korištenja web stranice kliknite na "Slažem se". Postavke kolačića mogu se konfigurirati u vašem web pregledniku, a više informacija potražite ovdje. Slažem se