Splošna navodila EMERGENSEA članstvo in brezplačni paket ugodnosti

Splošna navodila EMERGENSEA članstvo in brezplačni paket ugodnosti

SPLOŠNI POGOJI 

Člen 1. Predmet in obseg članstva 

1.1. Ti Splošni pogoji urejajo razmerja med mrežo EMERGENSEA pogodbenih partnerjev (v nadaljevanju ES) kot organizatorja članskih ugodnosti pomoči na morju in članov ES (v nadaljevanju Član) kot uporabnikov članskih ugodnosti.

 

1.2. Član ES lahko postane fizična oseba, samo za paketa Charter Pass in Skiper PRO, medtem ko v vseh drugih primerih član predstavlja plovilo, katerega lastnik je fizična ali pravna oseba.

 

1.3. Član ES v celoti sprejema določbe teh splošnih pogojev in daje soglasje za zbiranje, obdelavo in uporabo osebnih podatkov ter za izmenjavo le-teh s pogodbenimi partnerji, če je to potrebno za izvajanje dejavnosti ES in njegovih pogodbenih partnerjev. ES se zavezuje, da bo podatke hranil in delil izključno s privolitvijo lastnika podatkov, ki služijo za izvajanje dejavnosti pomoči na morju.

 

1.4. Članstvo v ES in paket ugodnosti, ki ga določajo splošni pogoji članstva, plača bodoči član v celoti (vključno z uveljavljenimi popusti), članstvo pa se aktivira 24 ur po plačilu.

 

1.5. ES je dolžan članu v roku 10 dni od prejema plačila izdati člansko izkaznico ES z navedbo modela članstva (paket brezplačnih storitev), razen v primeru nakupa paketa CHARTER Pass. Trajanje paketa ugodnosti, opisanih v nadaljevanju tega člena, je na voljo bodočemu članu izključno, če so povezane s plovilom, za katero je bilo zaprošeno članstvo v prijavnici, ne glede na to, kdo upravlja s plovilom, ali za skiperja kot člana v paketu Charter Pass.

 

1.6. Polica članstva v ES je veljavna eno leto od datuma aktivacije in ni prenosljiva na drugo plovilo (ali osebe) razen s pisnim soglasjem ES.

 

1.7. Mreža ES dežura in deluje 24/7 od 1. aprila do 1. novembra tekočega leta (24 ur na dan) medtem ko v zimskem obdobju deluje od 09:00 do 16:00 z klicem na številko 0996 112 112. 

Člen 2. Modeli članstva 

2.1. START Paket - je članarina za plovila do 24 metrov ne glede na namen (osebno ali gospodarsko).

 

2.2. STANDARD Paket* - je članarina za lastniška (zasebna) plovila, ki služijo za osebne namene zabave, športa in rekreacije. Glede na velikost so razdeljeni v več paketov:

 

SMALL (do 8 metrov preko vsega)

MEDIUM (8 do 10 metrov preko vsega)

LARGE (10 do 12 metrov preko vsega)

X Large (12-15 metrov preko vsega)

XX Large (15-20 metrov preko vsega)

2.3. CHARTER Pass... Član je skiper na najetem plovilu za trajanje 7 dni.

 

2.4. PROMO Pass... Boni, ki so jih za svoje potrebe kupile marine ali ladijski servisi, ki služijo v promocijske namene.

*Če je predmetno plovilo-član katamaranskega trupa (dvotrupac), se dolžina preko vsega računa kot 1 in ½ dolžine trupa (npr. katamaran od 10 metrov se pri izračunu za plačilo članarine obravnava kot 15-metrsko plovilo). 

Člen 3. Ugodnosti članstva in območje pokritosti 

3.1. START Paket

Z aktivacijo članstva START član pridobi pravico do popusta na vse intervencije med trajanjem članstva, glede na veljavni ES cenik države, v kateri plovi. Območje pokritosti je teritorialno morje vseh držav, ki jih pokriva mreža ES, odvisno od zakonskih predpisov posamezne države članice. Popust na storitve ES v RH, SLO in MNE znaša 30% in ES Malta 15%.

 

3.2. STANDARD / CHARTER PASS / SKIPPER PRO*

Z aktivacijo katerega koli od navedenih modelov članstva član pridobi enkratno pravico do ene od spodaj navedenih (člen 3 - točka 3.3.) brezplačnih storitev pomoči na morju.

*Standard in Charter pass pokritje velja izključno za teritorialno morje RH, SLO in MNE.

 

3.3. Brezplačna storitev: Velja za vse modele članarin razen za START članarino (30%). Prihod na pozicijo plovila je brezplačen do 10 NM od najbližje ES baze. Brezplačne storitve vključujejo:

  • Vleka do najbližje luke ali do 10 NM
  • Spremstvo plovila do 10NM
  • Uvajanje plovila v marino na vez
  • Lažje izvlečenje
  • Potapljanje do 30min / 30 metrov globine
  • Dostava goriva in/ali delov (gorivo in/ali deli dodatno plačani s strani člana)
  • Prevoz do 2 potnikov (več kot 2 potnika se zaračuna 10 EUR na potnika)

3.4. Katero koli od navedenih ugodnosti iz točke 3.3. tega člena lahko član ES uporabi enkrat v navedenem obsegu kritja, vse druge storitve, ki niso dogovorjene v tem členu ali so v obsegu večjem od tukaj navedenega, nosi sam član ES. Presežek storitve (razlika med opravljeno storitvijo in članskimi pogoji) se zaračuna po ceniku zmanjšanem za 30%.

PRIMER: Če je vleka 20 NM, član sam plača samo razliko 10 NM, saj je 10 NM že vključeno v paket brezplačnih ugodnosti) in se obračuna po Članskem ceniku.*

*Članski cenik pomeni uradni ES cenik zmanjšan za 30% ali ustni dogovor v posebnih primerih, kjer je cena lahko še nižja.

 

3.5. Vsaka nadaljnja storitev, ki jo član potrebuje med trajanjem članstva, se zaračuna v celoti, vendar po Članskem ceniku*.

 

3.6. Člani mreže ES imajo na podlagi svojega članstva pravico do uporabe popustov in promocij pri partnerjih ES, navedenih na spletni strani www.emergensea.net. 

Člen 4. Sprememba lastništva 

4.1. Če med trajanjem članstva ES pride do spremembe lastnika plovila (plovilo je član), se vsa pravica iz te klavzule nanaša tudi na novega lastnika do izteka veljavnosti police.

 

4.2. Če lastnik zamenja plovilo, ne more prenesti članstva ES na novo plovilo in to po preteku 24 ur po prenosu lastništva na novo osebo, razen če se stari lastnik in ES predhodno ne dogovorita, da se pravice prenesejo na novo plovilo.

 

4.3. Če član ES proda predmetno plovilo ali iz kakršnega koli razloga ni zmožen uporabljati paketa ugodnosti ES in ni uporabil ugodnosti iz te klavzule, je ne more več uporabljati kot skiper na drugem plovilu, razen v primerih predhodnega dogovora z mrežo ES. 

Člen 5. Zagotavljanje pomoči in uporaba ugodnosti 

5.1. ES ni služba Iskanje in Reševanje ali služba 112, ampak pomoč na morju, ki deluje na komercialni osnovi. V primeru klica v nevarnosti ali zavedanja o obstoju nevarnosti bo ES takoj obvestil Iskanje in Reševanje ter druge ustrezne službe ter ravnal v skladu z njihovimi navodili v imenu svojih članov. ES bo zaprosil za dovoljenje, da sam sodeluje v intervenciji v koordinaciji z Iskanjem in Reševanjem.

 

5.2. Pomoč na morju člani ES prejmejo s klicem na dežurno številko mobilnega telefona, ki je v obratovanju 24/7: 0996 112 112. V primeru trenutne zasedenosti lahko klic za pomoč na morju usmerite tudi na info številko ES 098 306 609 v navedenih terminih.

 

5.3. Plovila ES si bodo prizadevala priti na mesto intervencije v najkrajšem možnem času, člani mreže ES pa imajo prednost pred drugimi klici.

 

5.4. Vremenske razmere so omejujoči dejavnik za izplutje na intervencije, zato ES ne bo izplul na intervencijo, če oceni, da bi s tem dejanjem ogrozil lastna življenja ali plovila. ES bo v takih primerih obvestil Iskanje in Reševanje ter pristaniške oblasti ter ravnal po njihovih navodilih.

 

5.5. Med intervencijo ES ne prevzema odgovornosti za osebe na plovilu, ampak je za njih odgovoren skiper ali član posadke, ki je na plovilu. Če plovilo nima poveljnika, bo ES o tem obvestil pristojne službe Iskanja in Reševanja ter ravnal po njihovih navodilih.

 

5.6. Član ES je dolžan spoštovati pogoje poslovanja mreže ES in ravnati po navodilih operaterjev ES, dokler ne prispe intervencijsko plovilo na mesto intervencije.

 

5.7. Mreža ES bo za vsako intervencijo, za katero oceni, da je potrebna, sestavila obrazec o izvedeni intervenciji, ki ga mora član ES podpisati na kraju dogodka. Tak obrazec se imenuje Poročilo o intervenciji in ga podpišeta skiper na plovilu in skiper na intervencijskem plovilu. 

 

5.8. Ni obveznosti nadomestila stroškov po kakršni koli osnovi, če član ES uporablja storitve pomoči na morju zunaj mreže pogodbenih partnerjev ES. Za takšne intervencije mora član sam plačati zahtevane storitve tretji strani.

 

5.9. Ti splošni pogoji članstva ES začnejo veljati od 1.4.2023 do naslednje spremembe. 

Člen 6. Vračilo denarja ali zamenjava 

6.1. Na pisno zahtevo za vračilo denarja ali zamenjavo (v roku 30 dni od plačila članarine) bo Alimar Skiper Sistemi d.o.o. izvedel vračilo sredstev na račun Registriranega Uporabnika ali zamenjavo blaga v roku 14 dni od prejema zahteve za vračilo.

Člen 7. Pristojnost sodišča 

7.1 V primeru spora, ki bi lahko izhajal iz teh splošnih pogojev, je pristojno sodišče v Zadru. 


Vaš EMERGENSEA tim

Ta spletna stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in funkcionalnosti. Več o tem